Kümnis

Pühakiri õpetab, et kümnis, kümnendik meie sissetulekust, on Issanda oma. Erinevalt vabatahtlikest annetustest seab Piibel kümnise suuruseks 10%. See on see osa, mille Jumal on määranud endale. Vana testamendi aegadel tähendas see 10% inimese viljasaagist või karjakasvust. Täna on see kümnendik meie sissetulekust või ettevõtlusega tegeledes kümnendik kasumist.

Jumal on andnud ka selged juhised, kuidas kümnist kasutada. Seda kasutatakse nende toetamiseks, kes edastavad oma põhiülesandena Jumala armukuulutust maailmale. Täna on need pastorid, evangelistid, piiblitöölised ja koguduse juhid. 

Kui liikmed ei oleks ustavad kümnises, siis hakkab see tööd takistama. Ükski kohalik kogudus ei saa täita suurt misjonikäsku, viia head sõnumid Päästjast kogu maailmale, kuid üheskoos tegutsedes õnnistab Jumal ühiseid jõupingutusi.

Kümnise varaaidaks seitsmenda päeva adventistide koguduses on kohalik liit. Liitu laekuvad kõik kümnised, olgu need toodud kohaliku koguduse kaudu või edastatud otse liidule. Liidust läheb osa unioonile, Peakonverentsile ning selle Trans-Euroopa divisjonile. Nii aitab sinu toodud kümnis kaasa mitte ainult adventkoguduse tööle Eestimaal ja Balti riikides, vaid laiemalt Euroopas ja üle terve maailma. 

Kümnisesüsteem on oma lihtsuses ja võrdsuses imeline, Jumalast seatud plaan. Iga mees, iga naine ja iga laps võib olla Issanda kaastööline Tema töös siin planeedil.

Vaata kümnisega seotud tekste: 3Ms 27:30; 4Ms 18:20-21; 5Ms 14:22-23; Õp 3:9; Mt 23:23; 5Ms 8:18; Ml 3:8-12; Hg 2:8; Lk 6:38

Oma kümnise saad tuua järgnevatel viisidel:
Ülekandega
saaja: Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit
SEB: EE151010152001624006
Swedbank: EE872200221014526854
selgitus: kümnis

internetipangast pangalingiga siin lehel.

Pangalingi makse

Kümnis
€