Võru adventkiriku ehitusest lähemalt

 Võru adventkogudus rajati 1918 aastal Tallinna  loguduse pastori A. Klementi poolt, kuid täiesti oma palvela osteti Võrus alles 1976 aastal, kuhu aasta hiljem ka sisse koliti. Täna käib Võru Seitsmenda Päeva Adventistide kogudus koos endiselt samas hoones, mis on aastatega vananenud ning on ka praegusele kogudusele väikeseks jäänud. 2011 aasta suvel Võru koguduse hoonet hindamas käinud spetsiaalne ehituskomisjon, mille saatis Eesti Adventkoguduste hooneid hindama Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liidu juhatus, leidis, et praeguse palvela renoveerimine ennast ei õigusta ning parim lahendus oleks kas leida kogudusele Võrus uus kooskäimise koht või ehitada päris uus kirik.

Võru kogudus oli juba eelnevalt otsustanud võtta ette põhjalikuma kirikumaja renoveerimise, kuid kuuldes maja eriti õnnestust seisukorrast, otsustas koguduse juhatus ning ka üldkogu uue kirikuprojekti kasuks. Ühehäälselt kinnitas Võru täiskogu koosolek, et  aadressil Jüri 53 asuv kirikumaja pannakse müüki, et müügist saadav tulu investeeritada uue maja soetamiseks. Samuti otsustas Võru kogudus alustada vahendite kogumist uue hoone muretsemiseks ja renoveerimiseks. Loomulikult on tegemist kuluka ettevõtmisega, millega Võru kogudus üksinda hakkama ei saa. Kuid teist valikut ei ole. Praegune palvela on sedavõrd õnnetus seisus, et kaua ei saa kogudus samades tingimustes jätkata. Pealegi, Võru kirikumaja ei vasta avaliku kooskäimise koha nõutele vastavalt Eesti riigi ning Euroopa Liidu poolt kestestatud normidele ja standarditele ning ei erine kõrval olevatest elumajadest mitte millegi poolest. Vaja oleks hoonet, mis oleks nähtav, soliidne ning väärikas Jumalateenimise koht, vastates ka nendele standarditele, milled riik on kehtestanud. 

Võru Adventkoguduse liikmed on juba palju aastaid uuest ja kaasaegsemast, suuremast "kodust" unistanud ning varasematel aastatel on ka selle nimel pingutusi tehtud. 2004 aastal väljastati Võru kogudusele aadressil Jüri 53 ehitusluba, mis nägi ette vana kirikumaja rekonstrueerimist. Koostatud oli ka hoone rekonstrueerimisprojekt, mis nägi ette täiesti uue kirikumaja ehitamist olemasolevale kinnistule praeguse palvela taha, ühendades omamoodi vana hoone uuega. Kuid erinevatel põhjustel jäid oodatud vahendid algatatud projekti elluviimiseks saamata ning projekt jäi seisma.

Kui 2011 aasta kevadel rekonstrueerimisprojekt uuesti välja võeti ning see uue pilguga üle vaadati, leiti, et praegustes tingimustel oleks selle projekti elluviimine liiga kallis ning ebaotstarbekas. Pilk suunati mujale ning 2011 aasta kevadel käisid Võru koguduse vanemad vaatamas riigile kuuluvat, kuid peagi müüki pandavat kinnistut, millel asuvad hooned sobiksid Võru Adventkoguduste vajaduste rahuldamiseks väga hästi ning mille renoveerimine oleks igati õigustatud. Kinnistu, millel on kahekorruseline kivimaja ning korralik kõrvahoone, soetati 2012 aasta sügisel ning sellest ajast alates on Võru Kogudus hoogsalt tegutsenud, et Linda 1a asuval kinnistul olev hoone koguduse vajadusi ja eesmärke silmas pidades renoveerida. 

2013 aasta jaanuari seisuga on uue kirikuhoone ehitus hoogsalt edasi liikunud. Kirikusaali ehitamiseks on välja raiutud vanad betoonist vaheseinad, sisse raiutud uued uksekohad, valatud põrand, paigaldatud uued aknad ja paika pandud seinakarkass. Lisaks sellele on hoolega tööd tehtud terves majas. Suure saali töödega paralleelselt on valmimas ka pastori eluruumid. Võru kogudus on otsustanud oma vajadustele vastavasse majja kolida alles siis, kui sisetööd lõplikult valmis on.

Võru adventkogudus on üks nendest Eesti kogudustest, kus on järelkasvu, palju andekaid ning võimekaid inimesi. Potensiaal kasvuks on olemas. Iganädalastel teenistustel ei mahu kõik koguduseliikmed saali ära. Rajaleidjate ja laste jaoks programmide läbiviimiseks pole piisavalt ruumi. Võru koguduse arengu ja kasvu seisukohalt annab uus kirikuhoone palju juurde, inspireerib koguduseliikmeid täiendavale aktiivsusele ning loob juurde uusi võimalusi. Juba praegu on märgatav erinevate osakonnajuhtide õhin kõigist uue hoonega kaasnevatest võimalustest. Hoogustub rajaleidjate osakonna tegevus, räägitakse supiköögist, tabiita osakoona tegevuse laiendamisest ning loomulikult tuntakse rõõmu uuest kirikusaalist, mis saab esinduslik ja endisest avaram.

Tänaseks on palju töid ära tehtud vabatahtlike abiga, et olemasolevaid vahendeid võiks võimalikult pikemaks ajaks jätkuda. Kuid selleks, et uues kuues hoone oma eesmärki täitma võiks hakata, on täiendavaid vahendeid juurde vaja. Ees ootavad kirikusaali viimistlustööd: helitehnika, valgustehnika, pinkide ja muu vajaliku tehnika soetamine ja paigaldamine. Sellele lisanduvad kõrvalruumide väljaehitamisega seotud kulud

Võru kogudus palub Sinu abi, et võiksime endale saada asjakohase, kõigile avatud ning kutsuva hoone. Kokkuvõtvalt võikski vaid öelda: teeme meie jumalateenimise kohad kauniks ja väärikaks!

Andres Ploompuu
Võru Adventkoguduse pastor

Tagasi toetamise lehele

Pangalingi makse

---